LENAS JUBA-DUBA

Danstyp Polka / snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Juba-Duba swing, Björnar Haugen
Koreografi Marianne och Elis Karlsson, Rockneby
Fattningar Valsfattning, dubbel handfattning
Steg Polkasteg, snoasteg, bayousteg, gångsteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning


Tur 1

Takt 1-4
Två polkasteg framåt i dansriktningen, omdansning med fyra snoasteg

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4
 

Tur 2   Takt 9-12
Dubbel handfattning, två bayousteg, parisersväng på fyra gångsteg

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12
 

 
Tur 3   Takt 17-20
Valsfattning, kavaljer med ryggen mot mitten, fyra sidsteg i dansriktningen, omdansning med fyra snoasteg

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20
 

 
Tur 4   Takt 25-28
Valsfattning, fyra sidsteg i dansriktningen, parisersväng på fyra gångsteg

Takt 29-32
Upprepa takt 25-28
 

 
    Takt 33-96
Upprepa hela dansen två gånger

Takt 97-100
Avsluta med två polkasteg framåt och fyra gångsteg som damen går under kavaljerens vänstra arm
 

 
    Dansen tillägnad Lena Knutsson på 50-årsdagen 16 mars 2001
 
 
    Inskriven så som jag fått den av koreograferna dock med tillägg av takter / TB