LILI MARLENE

Danstyp
Ursprungsland
Musik Lili Marlene
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning.
Steg Gångsteg, galoppsteg, dalsteg, fotombytessteg.
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Enkel handfattningTakt 1-2
Fyra gångsteg i dansriktningen, vänd mot varandra och tag dubbel handfattning. Fyra galoppsteg (i sidled) i dansriktningen.

Takt 3-4
Fyra gångsteg mot dansriktningen, vänd mot varandra och tag dubbel handfattning. Fyra galoppsteg (i sidled) mot dansriktningen.

Takt 5-6
Dubbel handfattning, fyra sviktande dalsteg på stället.

Takt 7
Enkel handfattning, tre gångsteg i dansriktningen med början på vänster fot för kavaljer och höger fot för dam. I sista taktdelen - sväng inre foten framåt med lätt knäböjning på yttre foten. (höger för kavaljer, vänster för dam).

Takt 8
Enkel handfattning, tre gångsteg mot dansriktningen med början på höger fot för kavaljer och vänster fot för dam. I sista taktdelen - sväng inre foten framåt under lätt knäböjning på yttre foten. (vänster för kavaljer, höger för dam).

Takt 9-16
Åtta fotombytessteg i dansriktningen, svängande armarna växelvis bakåt-framåt.

Dansen går bra att dansa som bytesdans
Vid sista fotombytessteget svänger då kavaljeren sin dam ett varv medsols runt, till framförvarande kavaljer. (OBS ej under armen).


Beskrivningen hämtad ur "Danser från när och fjärran" 4:e upplagan.