LILLA HAMBURGAREN

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Pariserpolka
Koreografi
Fattningar Valsfattning
Steg Fotombytessteg, klack och tåsteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattningTakt 1-8
Två fotombytessteg i dansriktningen
Ett klack och tåsteg med ytterfot
Två polkasteg medsols runt samt ett fotombytessteg i dansriktningen
Klack i golvet med innerfot samt ett fotombytessteg bakåt, med början på innerfot, och ett stamp med ytterfot

Dansen börjar om


Dansen mycket snarlik Den lilla Hamborger.