LILLA LUSTIG (Lämplig som Seniordans)
Kontra dans

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals (ej for snabb)
Koreografi
Fattningar Valsfattning
Steg Valssteg, sviktande gångsteg
Utgångsställning Fyra par på två kolonner vända mot fronten, indelas i nr 1-4
       
Tur A Takt 1-8
Kavaljer nr 1 och dam nr 2 dansar var och en med nr 8, dröjande steg, utanför respektive led, (ett steg på varje takt), och mötas nere vid bakre flygeln

 

Tur B Takt 9-16, 9-16
Par nr 1 dansar nu med åtta valssteg mellan leden, upp till utgångsplatsen, vänder och dansar tillbaka ned till flygeln, ställer sig på respektive plats i leden efter par nr 4

 

Dansen upprepas av par 2, 3 och 4. Vid början av varje ny dansomgång tager varje kvarvarande par fyra korta dröjande sidsteg mot fronten

 

Hav dansglädje av denna upphittade dans! / Bojan och Eric

 

Beskrivningen hittad i en papperskorg av Eric Andersson, Sjöbo
 
Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB