LILL-KARINS HAMBO

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo (gjord efter Nils Fläckes Lill-Karins hambo)
Koreografi Jan-Olof Stiller, Nödinge 1995-12-30
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning, hambofattning
Steg Dalsteg, valssteg, tresteg, hamboomdansningssteg, långsamma gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattningTur 1 Takt 1-8
Med dubbel handfattning, två dalsteg, parisersväng två takter med valssteg.
Upprepas.

Tur 2 Takt 9-16
En tur vanlig hambo.

Tur 3 Takt 17-32
Damen går upp framför kavaljeren och dansar runt medsols två varv (4 takter) medan kavaljer följer efter med fyra långsamma gångsteg (1 steg/takt) och med armarna korslagda över bröstet. Därefter omdansning, med hambofattning, fyra valssteg motsols (två varv).
Upprepas.


Dansen upprepas


Kan dansas som bytesdans.
Andra parisersvängen i tur 1 gör damen sväng på stället, medan kavaljeren gör sväng fram till nästa dam.Dansen är tillägnad Carin Gustavsson, Älvängen, vid hennes högtidsdag 31/12 1995