LINDERÖDSPOLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Polka ex: "Polka fra Modum" CD "Toner fra Modum" med Modums Runddanslag
Koreografi Eva Larsson och Bertil Kervall
Fattningar Polkafattning, högerhand kedja, enkel midjefattning
Steg Polkasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, polkafattning


 

Takt 1-4
Fyra polka runt

Takt 5-8
Högerhand kedja fram till nr fyra (räkna ett på egen)

Takt 9-32
Takt 1-8 göres tre gånger till (totalt fyra gånger)

Takt 33-36
Åtta gångsteg med enkel midjefattning

Takt 37-40
Fyra polka runt med polkafattning

Takt 41-64
Takt 33-40 göres tre gånger till (totalt fyra gånger)

Till originalmusiken dansas takt 1-64 tre gånger och avslutas med takt 1-8 två gånger


Dansen tillägnad Christina och Lennart Olsson, medlemmar i Eslövs Gillesdansare. Överlämnad vid Christinas 50-årsfest den 17 maj 2003

Inskriven så som jag fått den tillsänd från koreograferna / TB