VALS FRÅN LINDÖ eller LINDÖVALSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn vals
Koreografi Inger Nilsson och Eric Pilemyr
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattningTur 1 Takt 1-4
Ett valssteg i sidled framåt, ett tillbaka, ett varv runt på två valssteg medsols

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Tur 2 Takt 9-16
Valsfattning
Två valssteg framåt genom att paren dansar sida vid sida. Släpp främre händer, med enkel handfattning dansas ett valssteg bakåt från varandra, och ett framåt mot varandra. Båda vänder ett kvarts varv så att paren står med ansiktet vänt mot dansriktningen (medsols). Kavaljer tar dam om livet med vänster arm, dam lägger sin högra hand på kavaljers vänstra axel. Med denna bakvända valsfattning dansas två valssteg mot dansriktningen.
Släpp bakre händer, med enkel handfattning dansas ett valssteg bakåt från varandra, ett framåt mot varandra, vänd ett kvarts varv så att paren åter har ansiktet i dansriktningen (motsols)

Tur 3 Takt 17-24
Enkel handfattning
Ett valssteg framåt under vändning något från varandra, ett valssteg framåt under vändning något mot varandra. På två valssteg för kavaljer fram sin dam framför sig så att de står front mot front, kavaljer dansar sina steg på stället. Med armarna sträckta i butterfly-fattning dansas ett valssteg mot varandra upp sida vid sida (vänster sida mot varandra) ett valssteg bakåt från varandra kavaljer för sin dam tillbaka till plats på två valssteg genom att dam snurrar ett varv motsols med enkel handfattning, kavaljer dansar sina steg på stället

Tur 4 Takt 25-32
Enkel handfattning
Ett valssteg framåt under vändning något från varandra, ett valssteg framåt under vändning något mot varandra, vänd ett halvt varv runt mot varandra, dansa två valssteg baklänges med ny enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger) med valsfattning dansas ett varv runt medsols på två valssteg, med enkel handfattning snurrar dam ett varv runt medsols på två valssteg under kavaljers vänstra och sin egen högra arm, kavaljer dansar sina valssteg framåt och styr sin dam

Upprepa dansen från början

Om så önskas kan dam på sina sista två valssteg snurra fram till framförvarande kavaljer. Det skall i så fall påbjudas vid dansens början att byte skall ske.

Dansen upptecknad sommaren 1987 vid ett besök på Lindön i Luhrsjön.


Beskrivningen är en exakt avskrift av originalbeskrivningen