LISAS PARKDANSPOLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Varsoviennefattning, enkel handfattning med höger i höger, valsfattning
Steg Gångsteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, varsoviennefattning

Hela dansen driver i dansriktningenTakt 1-2
Fyra gångsteg framåt, i dansriktningen, vänd ett halvt varv åt höger (medsols) med bibehållen fattning

Takt 3-6
Åtta gångsteg baklänges, i dansriktningen, vänd ett halvt varv åt vänster (motsols) med bibehållen fattning

Takt 7-8
Fyra gångsteg framåt, i dansriktningen, släpp varandra med vänsterhänderna

Takt 9-12
Enkel handfattning med högerhänderna
Kavaljer: Åtta gångsteg framåt, i dansriktningen
Dam: Åtta gångsteg runt medsols (fyra varv) under kavaljerens arm

Takt 13-16
Valsfattning, omdansning medsols, fyra polkasteg (två varv)

Dansen börjar om


Polkavariant som dansades på Parkdansen i Oskarshamn den 26 maj 1990