2011-08-29

LOPPAN i två turer

     

Danstyp

Schottis

Ursprungsland

Sverige

Musik

Loppan med Flamingokvintetten

Koreografi

Lars-Åke Larsson, info@acla.se, www.acla.se

Fattningar

Enkel och omvänd enkel handfattning, dubbel handfattning och snoafattning

Steg

Fotombytessteg, snoasteg, gångsteg, bayousteg 

Utgångsställning

Parvis i  stor ring med enkel handfattning
 
    Fotombytesstegen dansas med vridning mot och från varandra.
Hela dansen dansas med mycket sväng och gung i höfte
r o knän.
Kul kan vara att dansa med "textinlevelse" och "runtomsökande blick", speciellt i tur två :-))
 
Tur 1  

Två fotombytessteg i dansriktningen, vänd mot varandra ett kvarts varv och backa från varandra på fyra steg, (kav inåt och dam utåt) två fotombytessteg åt höger till ny partner,
fyra snoasteg runt medsols med snoafattning.

     
Tur 2  

Två fotombytessteg runt i en parisersväng (kav motsols och dam medsols), dubbel handfattning- ett bayousteg i och ett mot dansriktningen, två fotombytessteg runt i en bakvänd parisersväng (kav medsols och dam motsols), dubbel handfattning- ett bayousteg i och ett mot dansriktningen.

     
   

Dansa nu tur 1-2-1-2-1-2

     
Mellanspel   Enkel handfattning- två fotombytessteg i dansriktningen, byt sida på fyra steg- dam under kav. högerarm motsols, kav. går sina steg ett halvt varv medsols, upprepa mot dansriktningen.
     
   

Dansa nu tur 1-2-1-2-2

     
Avslutning  

Enkel handfattning- två fotombytessteg i dansriktningen och två fotombytessteg i en bakvänd parisersväng (kav medsols och dam motsols)

     
    Kan dansas utan byte och då tar man fotombytestegen till "egen partner" i tur ett.
     
   

Dansen tillägnad "Vänner av gammaldans  Ystad" på deras 60-årsjubileum  i Surbrunnsparken den 31 mars 2007. Originaltitelen var då "Surbrunnsdansen" (Se beskrivning på Surbrunnsdansen). Denna version är omarbetad och förenklad i bytet och kallas för "Loppan i två turer"

   

LÅL Auguati 2011