LOPPMARKNADSVALSEN
(Flea Market Waltz Mixer)

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Sakta vals
Koreografi
Fattningar Korsfattning, vänster och högerhandsstjärna
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, korsfattning framförTur 1 Takt 1-8
Två valssteg i dansriktningen.
Vänd (som i Gärdebylåten) två valssteg bakåt i dansriktningen.

Upprepas tillbaka mot dansriktningen.

Tur 2 Takt 9-12
Dam under kavaljers vänstra arm utan att vrida sig, till andra sidan.

Upprepa tillbaka men då under höger arm.

Tur 3 Takt 13-16
Vänsterhandsstjärna ett halvt varv på två valssteg, möter ny dam bakom, högerhandsstjärna och dansar två valssteg.

Dansen upprepas

Som Olle Holgersson och Lars-Gunnar Uddén har tolkat dansen.

THE FLEAMARKET
(Loppmarknad)

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik  
Koreografi
Fattningar  
Steg Valssteg (börja med ytterfot)
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända i dansriktningen  Takt 1-4
Två valssteg i dansriktningen.
Vändning med rygg i dansriktningen på sista taktdelen, två valssteg baklänges

Takt 5-8
Två valssteg mot dansriktningen.
Vändning helt om, två danssteg baklänges

Stanna vända mot varandra, kavaljeren med ryggen mot ringens mitt. Ta vänster hand i vänster
 

  Takt 9-12
(Box the flea) Damen går under kavaljerens vänstra arm och vänder samtidigt ett halvt varv medsols på ett valssteg, medan kavaljeren går runt damen ett halvt varv motsols
Behåll vänster i vänster. Vända mot varandra gör man: steg-tå-paus
Kavaljeren i ytterring, damen med ryggen mot mitten

Turen upprepas
 
  Takt 13-16
Med bibehållen fattning, vänster i vänster, nära, går man runt tillsammans ett helt varv på två valssteg
Ta höger hand i höger med nästa dansare (kavaljeren byter mot dansriktningen) dansa runt ett varv på två valssteg och sluta med att vända framåt med nya partnern

Dansen upprepas


    Ovanstående version som jag fått en papperskopia tillsänt den 20020126 / TB