LORENZ WALZER

Danstyp Vals (Mixer)
Ursprungsland
Musik Lugn vals
Koreografi
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning
Steg Sidsteg, gångsteg, hoppsteg, valssteg, "druffpolkasteg"
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt.Fyra sidsteg i dansriktningen, fyra sidsteg mot dansriktningen.

Kavaljer backar mot mitten, vänster - höger.
Dam följer efter med höger - vänster.

Ut från centrum, kavaljer vänster - höger.
Dam följer efter med höger - vänster.

Med bibehållen valsfattning med förskjutning åt vänster, fyra hoppsteg medsols runt.

Släpp valsfattningen, kavaljer fyra sidsteg mot mitten.
Dam fyra sidsteg utåt från ringen.

Kavaljer fyra sidsteg till bakomvarande dam som möter upp med sidsteg snett framåt.

Enkel handfattning, vals från och emot, från och emot, vänd upp mot varandra på valssteget mot, tag valsfattning, fyra gungande hoppsteg medsols runt.

Upprepa sidstegen mot mitten för kavaljer och från för dam till ny partner igen med fyra sidsteg, vals från och emot, från och emot, med enkel handfattning.

Tag valsfattning och fyra gungande hoppsteg medsols runt.

Därefter bed bibehållen fattning omdansning med "druffpolkasteg" medsols, gå förbi med ytterfoten för ryckfri omdansning (lång omdansning).

Kavaljer stannar med ryggen mot mitten och börjar om från början med sidstegen.Dansen uppsnappad och nedtecknad ur minnet av Britt och Börje Sköld, Viby Folkdanslag, från en uppvisning av ett gästande Tyskt lag.
Med reservation för minnesluckor.