LUNDAVÄVA

 
Danstyp Väva
Ursprungsland Sverige
Musik Mazurka
Koreografi Ulf Carlsson, våren 1990
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning m.m. (Ledig hand i sidan där så är möjligt)
Steg Mazurkasteg, springsteg
Utgångsställning Kontra, sex par i två linjer, en kavaljerslinje och en damlinje. Indelning 1-6 från fronten och nedåt. Alla med händerna i sidan.
       
A1-A2 Linjevis handfattning. Damerna lyfter armarna och bildar portar, kavaljer 1 drar övriga kavaljerer i en sladd genom portarna och tillbaka till plats. Börjar in mellan dam 1 och 2.
 
B1-B2 Sladden upprepas av damerna, kavaljererna portar.
 
A1-A2-B1-B2 Kedja. Linjerna mot varandra och tillbaka – framåt igen och 1/2 varv höger i höger med egen – vänster i vänster 1/2 varv med nästa i linjen – höger med nästa osv (2 takter till varje vändning) – figuren fortsätter till egen partner – alla bakåt ut i linjer (uppställningen har vänts upp och ned).
 
A1-A2-B1-B2 Par 1 och 6 (springparen) höger i höger runt 1 1/2 varv med egen – vänster i vänster runt med nästa dansare i linjerna (damerna i kavaljerslinjen och kavaljererna i damlinjen) – springparen höger runt med egen mellan linjerna – väster runt med nästa dansare i linjerna – springparen höger runt med egen mellan linjerna – dam 6 och kavaljer vänster runt 1 1/2 varv (kavaljer 6 och dam 1 väntar med sidan mot paret i mitten) – kavaljer 1 och 6, liksom dam 1 och 6, höger i höger 1/2 varv – dam 1 och kavaljer 6 vänster runt 1 1/2varv (kavaljer 1 och dam 6 väntar med sidan mot paret i mitten) – springparen höger i höger med egen mellan linjerna – vänster i linjerna – höger mellan linjerna – vänster i linjerna – avslutas med höger runt med egen. Par 1 och par 6 har bytt plats (par 1 tillbaka närmast fronten och par 6 längst ner).
 
A1 Damlinjen går ned på knä, kavaljererna klappar händerna i takt till musiken. Par 6 portar upp över damlinjen – byter plats i änden på linjen (damen under kavaljerens arm) – portar ned över damlinjen till plats.
 
A2 Figuren upprepas av par 1 ned och upp över kavaljerslinjen (som går ner på knä, damerna reser sig och klappar händerna).
 
B1-B2-A1 Skjutningar. När kavaljererna reser sig börjar damerna dansa framåt och ”fångar upp” sin kavaljer med en dubbel handfattning så att paret tar 6 små springsteg ut åt vänster, kavaljer 1 tar dubbel handfattning med sin dam och skjuter henne 6 små springsteg åt höger – par 1 åt vänster ned mellan nästa 2 par, övriga åt höger – paret närmast fronten står över, par 1 åt höger in mellan nästa 2 par, övriga åt vänster – paret som stod över och par 1 åt vänster, övriga åt höger – figuren fortsätter till dess att uppställningen vänts (avslutas med att par 6 stått över vid fronten och kommer med i figuren åt höger). Par 6 vänder sig nedåt, bort från fronten, övriga uppåt.
 
A2-B1-B2 Porta och krypa. Par 6 börjar med att krypa under en port som nästa par gör – därefter portar par 6 över nästa par, paret som portade vänder helt om – par 6 kryper under nästa pars port, liksom paret som vände i änden på uppställningen. Figuren fortsätter till dess att par 6 åter kommit upp till fronten. Dam 6 drar då övriga upp i en motsols sladd som de andra dansarna faller in i efter hand. Då par 1 kommit ner till slutet av uppställningen stannar de vända uppåt.
 
A1 Kavaljer 1 drar övriga genom en ”dubbelport” som paren närmast fronten bildar och upp i medsols ring.
 
A2 Höger runt med egen 2 varv – vänster runt med grannen
 
B1 Höger hands kedja med början på egen – fram till egen på andra sidan ringen och höger i höger runt.
 
B2 Kedja tillbaka till egen och höger i höger runt musikreprisen ut.
 
A1 Ringfattning. Alla mot mitten – tillbaka ut – mot mitten igen – ringfattningen släpps, damerna fattar varandras händer, därefter kavaljererna framför damerna – ringen bryts vid fronten och alla backar ut till lång linje vända mot fronten.
 
Inskriven som jag fått den från koreografen / TB