LYBECKARE SCHOTTIS

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Lybeckare alt. långsam schottis
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning med hängande armar, *)gammal valsfattning eller polskfattning
Steg Se nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning enl. beskrivning nedan*) Orust: Gammal valsfattning under omdansningen.
Skaftö: Polskfattning under omdansningen

Steg Lybecksteg.
Med början på ytterfot dansas två takter, tre mjuka gångsteg med svikt på det sista steget.

Omdansningssteg.
Orust: Paret dansar på två takter gångsteg med svikt ett varv med- eller motsols. Kavaljeren börjar med vänster, damen med höger fot. Skaftö: Valsliknande steg i schottistempo, se "Beskrivning av Svenska Folkdanser, del II", omdansning: äldre schottis A.


VARIANT FRÅN ORUST

Tur 1 Med enkel handfattning - kavaljeren fattar med höger hand damens vänstra hand ovanifrån - dansas lybecksteg framåt två takter.
Omdansning två varv medsols.

Upprepas, men omdansningen kan i stället göras motsols.

Tur 2 Med gammal valsfattning dansar kavaljeren ett lybecksteg under vridning framåt-vänster och för därvid damen framför sig långt åt vänster samt ett lybecksteg med vridning framåt-höger.
Med bibehållen fattning omdansas medsols två varv.

Upprepas, men omdansningen kan i stället göras motsols.

Tur 3 Lika med tur 1, men turen inledes med fyra lybecksteg framåt och omdansning fyra takter medsols (eller vid omtagning fyra takter motsols), då kavaljeren - med höger hand fattade damens vänstra - stannar vänd motsols och damen medsols framför kavaljeren.

Tur 4 Kavaljeren dansar ett lybecksteg framåt något åt vänster samt ett lybecksteg framåt något åt höger, varvid han för damen, som dansar två lybecksteg baklänges, framför sig.
Kavaljeren dansar med fyra gångsteg med svikt framåt, damen dansar samtidigt med motsvarande steg två varv medsols under kavaljerens höjda arm.

Upprepas.


Turerna omtages efter behag.