LYSMASKEN

Danstyp
Ursprungsland
Musik 2/4 takt 
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, armkrok
Steg Gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring vända i dansriktningen, enkel handfattning

 

1 Takt 1-2
Fyra gångsteg i dansriktningen, vänd mot varandra (kavaljer har ryggen mot ringens mitt, dam har ryggen utåt)
 
2 Takt 3-4
Släpp fattningen, fyra gångsteg baklänges från varandra (kavaljer inåt mot ringens mitt, dam utåt från ringens mitt)
 
3 Takt 5-6
Fyra gångsteg framåt mot varandra (kavaljer utåt från ringens mitt, dam inåt mot ringens mitt)
 
4 Takt 7-8
Höger armkrok, fyra gångsteg, ett varv medsols runt

Dansen börjar om
 

Som bytesdans Vid 3, takt 5-6 går man de fyra stegen snett fram åt höger till ny partner och tar höger armkrok med denna.