MACKENS PARISERPOLKA

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Snoa (pariserpolka)
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, enkel midjefattning, sluten fattning
Steg Gångsteg, polkasteg (fotombytessteg), snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningEn parisersväng på fyra gångsteg i dansriktningen.
En parisersväng på fyra gångsteg mot dansriktningen.
Två polkasteg rakt i dansriktningen, med enkel midjefattning.
Omdans med sluten fattning, sex snoasteg (tre varv) runt, sluta så kavaljererna har ryggen in mot mitten.
Ett litet steg i dansriktningen med vänster fot för kavaljererna och höger fot för damerna, den andra foten intill (s. k. gungsteg).

*) En parisersväng på fyra gångsteg mot dansriktningen.
Två polkasteg rakt i dansriktningen, med enkel midjefattning.
Omdans med sluten fattning, sex snoasteg (tre varv) runt, sluta så kavaljererna har ryggen in mot mitten.
Ett litet steg i dansriktningen med vänster fot för kavaljererna och höger fot för damerna, den andra foten intill (s. k. gungsteg).

Börja om från *)

Dansen visad i Oskarshamn lördagen den 26/5 1990 av Lars Carlsson, Lilla Edet.