MAGDALENA

 
Danstyp Schottis, Polka .
Ursprungsland Sverige
Musik Roland Cedermark med Magdalena (Dansen är gjord till denna  musik)
Koreografi Ros-Marie i Ö-a  (Skogens Mulle)
Fattningar Schottisfattning, slutenfattning, enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg

Schottissteg, polkasteg, bayousteg, gångsteg, särskilda steg som sida-bakom-sida-framför, räkna till åtta

Utgångsställning Parvis i öppen ring, schottisfattning
       

Tur 1

En vanlig schottis med omdans = (fyra snoa)

Fyra polka runt

En vanlig schottis med omdans

En vanlig schottis med omdans

 

Tur 2

Två bayousteg = ett i dansriktningen, ett mot dansriktningen

Byt plats på fyra gångsteg, höger axel mot höger axel

Två bayousteg = ett mot dansriktningen, ett i dansriktningen

Byt plats på fyra gångsteg, höger axel mot höger axel

Dos i do på åtta gångsteg

Ett bayousteg i dansriktningen, ett bayousteg mot dansriktningen

Schottisfattning, fyra gångsteg i dansriktningen, sen kommer

 

Tur 1 = versen

Tur 2 = refrängen efter denna turen kommer Mellanspelet

Mellanspelet = fyra polkasteg runt var för sig i en cirkel (parisersväng från varandra)

 

Tur 1 = vers

 

Tur 2 = Refrängen kommer nu två gånger = en omgång som vanligt sedan

Reprisen

= åtta polka runt med sluten fattning

Dubbel handfattning

åtta  sida, bakom, sida, framför, osv

Enkel handfattning

Fyra polka mot och ifrån, avsluta med

Fyra polka i en cirkel (parisersväng var för sig från varandra) Bugar mot varandra som Tack.

 

Versen kommer i 3 omgångar,  mellanspelet bara 1 gång

Refrängen är i 4 omgångar

 

 

Dansen blev hemmasnickrad den 24 maj -06 för uppvisning i Lidköping aug-06
Införd som jag fått den från koreografen / TB

2007 05 30

Reviderad 2007 09 13