MAJVALSEN

 

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn vals
Koreografi Sylva och Bertil Nilsson
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg, gångsteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1
(16 takter x 2)
Med enkel handfattning dansar paret framåt i dansriktningen två valssteg, från och mot varandra, på två valssteg byter man plats med varandra under kavaljers upplyfta hand, fortfarande med enkel handfattning, kavaljer framför dam, byt handfattning när kavaljer och dam bytt sida, två valssteg mot och från varandra och byter tillbaka på två valssteg, kavaljer under egen vänster arm bakom dam.
Med valsfattning, två sidsteg i dansriktningen och ett valssteg och två steg ett halvt varv medsols runt, två sidsteg i dansriktningen (kavaljer och dam har bytt plats) ett valssteg och två steg motsols ett halvt varv runt.
OBS kavaljer skall börja valssteget med vänster fot och damen med höger OBS

Upprepa tur 1

 

Tur 2
(16 takter x 2)
Med kavaljers vänster hand och dams höger (främre) dansar kavaljer två valssteg framåt samtidigt som dam dansar två valssteg motsols runt under armen, därefter dansar kavaljeren två valssteg under armen samtidigt som damen dansar två valssteg framåt, detta upprepas en gång, Avsluta med fyra valsomdansning medsols och fyra motsols

Upprepa tur 2


Ovanstående är en exakt avskrift av Sylva och Bertils egen beskrivning
daterad Göteborg 2000 05 29 / TB