"MALOUS" FAMILJEHAMBO

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo
Koreografi MariAnne Malmén, 1993
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning, hambofattning
Steg Dalsteg, valssteg, hamboomdansningssteg
Utgångsställning Parvis i sluten ringTur 1 Takt 1-4
Två dalsteg på stället. Tag dubbel handfattning med grannen.
Två valssteg tillsammans. Dam stannar med ryggen i dansriktningen.

Tur 2 Takt 5-8
Kavaljer framför
Två dalsteg
Två valssteg runt var för sig. Dam medsols, kavaljer motsols.
Tillbaka till utgångsställning.

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8 en gång.
Avslutas med parvis efter varandra i öppen ring, enkel handfattning

Tur 3 Takt 17-24
Tre dalsteg i dansriktningen framåt.
Omdansning som i hambo.

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24 en gång.


Dansen upprepas