MARIANNES SCHOTTIS

 
Danstyp Schottis, modern (Hoppschottis)
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis
Koreografi Johan Gustafsson, Linköping 1992 02 16
Fattningar Armkrok, Valsfattning, dubbel handfattning
Steg Schottissteg, trampsteg, hoppsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring
       
Takt 1-8
Sluten ring, sju schottissteg i dansriktningen och tre trampsteg

Takt 9-16
Sju schottissteg mot dansriktningen
Dam: Tre trampsteg
Kavaljer: Går in framför damen, med ryggen mot ringens mitt

Takt 17-20
Fyra handklapp egna händer med vridning växelvis höger / vänster
Höger armkrok, fyra hoppsteg runt (medsols)

Takt 21-24
Fyra handklapp med början åt vänster
Vänster armkrok, fyra hoppsteg runt (motsols)

Takt 25-28
Valsfattning, parvis i ring, två schottissteg i dansriktningen, därefter hoppar dam fram till nästa kavaljer och kavaljer hoppar inåt i en cirkel till bakomvarande dam på fyra hoppsteg

Takt 29-32
Takt 25-28 upprepas

Takt 33-36
Högerhandskedja med schottissteg fram till nummer tre, räkna ett på egen
Dubbel handfattning och armarna utåtsträckta, fyra hoppsteg runt medsols

Takt 37-40
Takt 33-36 upprepas

Dansen börjar om
 

Dansen tillägnad Marianne Andersson på hennes årsdag
 
Inskriven som jag fått den mig tillsänd av koreografen / TB