MARKNADSPOLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn polka
Koreografi Gösta Bjers, Ljungby
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning med främre händer (kavaljers vänster, dams höger)
Steg Polkasteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning


 

Takt 1-8
Omdansning, fyra polkasteg runt + fyra snoasteg, stanna så damen har ryggen mot mitten samt att hon snurrar på fyra steg ett varv medsols under kavaljers vänstra arm

Takt 9-10
Byt plats på fyra steg, kavaljer under damens högra arm

Takt 11-12
Backa fyra steg från varandra

Takt 13-16
Dos-i-do på åtta steg med dam respektive kavaljer till höger

Dansen börjar om från början