MARKNADSPOLKA (Som Seniordans)

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn polka
Koreografi Gösta Bjers, Ljungby
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning med främre händer (kavaljers vänster, dams höger)
Steg Växelsteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning


 

Takt 1-8
I dansriktningen, fyra växelsteg, med händerna sträck ut och för i kors + fyra sviktande steg, till vis a vis plats, stanna så damen har ryggen mot mitten, samt att hon snurrar på fyra steg ett varv motsols under kavaljers vänstra arm

Takt 9-10
Byt plats på fyra steg, kavaljer under damens högra arm

Takt 11-12
Backa fyra steg från varandra

Takt 13-16
Dos-i-do på åtta steg med dam respektive kavaljer till höger

Dansen börjar om från början
 

    Anpassningen till seniordans förmedlad av Bojan och Eric / TB  
   

2006 11 17