MAZURKA FÖR FYRA

Danstyp Mazurka
Ursprungsland Polen
Musik
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, ringfattning, dubbel handfattning, armkrok.
Steg Mazurkasteg
Utgångsställning Två par vända mot varandra med enkel handfattningPå upptakten tar paren i ring och dansar åtta steg medsols och åtta steg motsols tillbaka till plats.

Tar dubbel handfattning och dansar parvis åtta steg medsols och åtta steg motsols.

Därefter dansar damerna med armkrok ett varv medsols, släpper fattningen och dansar medsols runt motstående kavaljer, möts rygg om rygg och dansar motsols runt egen tillbaka till plats.
Allt detta sker på åtta steg.

Ett steg in, två steg armkrok runt, två steg runt motstående, ett steg möte rygg om rygg, två steg runt egen till plats.
Kavaljer dansar på liknande sätt men rundar motstående dam motsols och medsols runt egen.
Utan uppehåll ringfattning och om från början.


Ursprunget till dansen är omtvistat men det troliga är att den kommer från Polen.
En variant av dansen utförs av Svennevads Folkdanslag vid det årligen uppförda Svennevadsspelet.
Det är detta danslag som gjort dansen känd i Närke.
Denna tolkning av dansen är av Britt och Börje Sköld, Viby Folkdanslag.