MAZURKA FRÅN EDA

Danstyp Mazurka
Ursprungsland Sverige (Värmland)
Musik Långsam "sviktig" mazurka
Koreografi
Fattningar Polskefattning
Steg Se beskrivning nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring, polskefattning, kavaljer vänster sida och dam höger sida i dansriktningen.

Kavaljerens steg beskrivna. Dam börjar på motsatt fot.


Försteg Takt 1-3
Vänster fot isättes med svikt i sidled (1) höger fot intill vänster (2) vänster föres i en båge utåt-framåt (å) vänster fot föres mjukt bakåt mot höger (3).

Upprepas 2 gånger.

Takt 4
Tre trampsteg, vänster - höger - vänster, vridning ett halvt varv medsols.

Takt 5-7
Höger fot isättes med svikt i sidled (1) vänster fot intill höger (2) Höger fot föres i en båge utåt-framåt (å) höger fot föres mjukt bakåt mot vänster (3).

Upprepas två gånger.

Takt 8
Tre trampsteg, höger - vänster - höger, vridning ett halvt varv medsols.

Omdansning Vänster fot isättes något markerat (1) höger fot föres nästan intill vänster (2) vänster fot föres åt sidan (3).
Dessa tre steg fördelas lika på ett halvt varv medsols = ett omdansningssteg.
Fortsätter på höger fot som isättes något markerat (1) vänster fot föres nästan intill höger (2) höger föres åt sidan (3).
Dessa tre steg fördelas lika på ett halvt varv medsols. Ett varv medsols är då fullbordat.

Utförande Försteg med vändningar utföres alltid på takt 1-8.
Som variation kan kavaljeren efter att ha dansat två eller fyra försteg snurra sin dam under sin upplyfta vänster arm.
Kavaljer fortsätter med försteg emedan damen trampar tre steg/varv, fyra varv medsols nästan på stället.
Omdansningen medsols upprepas valfritt antal repriser.
Omdansning motsols kunde förekomma.

Citat: "Dôm varre snôrre ôt andre hôlle og".Upplysningar om dansen har lämnats av Tyra Andersson, Haga i Eda och av Hans Bryntesson, Karlstad.
Upptecknad 1976-88 av Ulla och Kennet Andersson, Edane.