MAZURKA FRÅN LÅNGÄNGEN

Danstyp Mazurka
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn mazurka
Koreografi Birgitta och Rune Sunvisson, Långängen, Hallsberg
Fattningar Valsfattning
Steg Sprättmazurkasteg, springsteg, snurrebocksteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring med valsfattning, vända i dansriktningenTakt 1-8
Med valsfattning, vända i dansriktningen, dansar dam och kavaljer två sprättmazurkasteg i dansriktningen Med bibehållen fattning vänder så dam att hon får ryggen i dansriktningen och båda gör sex springsteg i dansriktningen (dam baklänges). Direkt - två snurrebocksteg, släpper och snurrar från varandra på tre steg - dam framåt till nästa kavaljer och avslutar med tre handklapp på stället. Kavaljer lika men till bakomvarande dam.

Dansen upprepas


Enligt Birgitta och Rune har dansen på senare tid fått ett öknamn. Om det spelas en snabbare mazurka kallar dansarna den för "Mördarmazurka"