MAZURKA FRÅN ÖSTMARK

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik Mazurka spelad i långsamt tempo
Koreografi
Fattningar Valsfattning
Steg Frykdalssteg, rundpolskesteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfatting, båda vända i dansriktningen

 

Takt 1-2
Två frykdalssteg i dansriktningen

Takt 3-8
Omdansning, sex rundpolskesteg

Dansen börjar om


Kavaljeren kan, på sista takten, föra damen ett varv runt medsols under sin vänstra arm.