MAZURKALIN

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik Mazurka i långsamt tempo
Koreografi
Fattningar Gammal valsfattning, enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg "Trippa-vals" = valsen dansas trippande. I Flatövarianten tillkommer sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning, kavaljeren fattar med sin högra hand damens vänstra hand ovanifrån.


VARIANT FRÅN SKAFTÖ


Tur 1 Med enkel handfattning och början på ytterfot dansar paret ett valssteg framåt och ett valssteg bakåt under någon vridning från och mot varandra.
Kavaljeren dansar ytterligare två steg framåt, varvid damen vridande sig medsols dansar med valssteg ett varv under kavaljerens höjda arm (fyra takter).

Upprepas.

Tur 2 Med gammal valsfattning och ytterhänderna i höfthöjd dansar paret, med början på ytterfot, två korta steg i rörelseriktningen.
Med knyckig benrörelse och hastigt avstannande kroppsrörelse isättes således yttre foten (1). Inre foten föres intill och isättes (2) svikt (3).
Ytterhänderna följer rytmen framåt-uppåt. Steg och armrörelser omtages.
Med bibehållen fattning dansas trippvals med- eller motsols, ett varv på två takter.

Upprepas.


VARIANT FRÅN FLATÖN

Tur 1 Med enkel handfattning och början på ytterfot dansar paret ett valssteg framåt och ett valssteg bakåt under vridning från och mot varandra (två takter).
Med höfter fäst och valssteg, kavaljer och dam var för sig ett varv mot- respektive medsols under någon rörelse framåt (två takter)
Upprepas (fyra takter)
Omdansning motsols trippavals och gammal valsfattning (åtta takter).

Tur 2 Kavaljer (innanför) och dam vända mot varandra med dubbel handfattning.
Båda tar ett sidsteg i rörelseriktningen och ett sidsteg tillbaka (två takter).
Damen kvarhåller sin högra hand i kavaljerens vänstra (f. ö. höfter fäst) och vrider sig medsols under hans höjda vänstra arm medan båda dansar två valssteg (två takter).
Omdansning som i tur 1 (åtta takter).

Tur 3 Dansas som tur 2 i varianten från Skaftö, men sidstegen dubbleras.


Anmärkning:
Mazurkalin har dansats bl. a. på Flatön och Skaftö. Första turen var vanligast dansad. Skillnaden mellan Flatön- och Skaftövarianten är tre respektive två turer.

Upplysningar:
Skaftö: Ernst och Rut Abrahamsson, Fiskebäckskil. Född 1893 respektive 1899.
Flatön: Syskonen Gustaf Johansson Född 1897, och Agda Larsson Född 1905.

Upptecknad av Johan Larsson och Ingvar Norrman år 1968.