MAZURKAVARIANT FRÅN SANDVIKEN

 

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik T. ex. "Hambopolkett efter J.P Eklund".
Koreografi
Fattningar A. Enkel handfattning
B. Polskefattning
Steg A. Dalsteg
B. Tresteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning, ytterarmar hängande

 

Dansmoment Dans framåt (steg A, fattning A)
Omdansning medsols (steg B, fattning B)

Dansas parvis i valsbana, momenten i angiven ordning, 
varje moment dansas i 4 takter. 

 

Utförande A. Paret börjar på ytterfot och dans framåt sker i med bara ytterst liten förflyttning framåt. 

B. Dalstegen dansas med stora svängningar och med eller utan svikt på stödjebenet. Under dansen utföres då och då kraftiga appeller.

 

Karaktär Dansen är "svajig" och "svängig" under dans framåt och "småguppig" i omdansningen

 

Nedtecknad den 22/1 1977 av Benno Eriksson och Tony Wrethling.