MENUETTE

Danstyp
Ursprungsland Sverige
Musik
Koreografi
Fattningar
Steg
Utgångsställning Två par bredvid varandra med enkel handfattning vända mot fronten. Övriga par ställer sig bakom.


Tur 1

Alla börjar med höger fot och går tre steg framåt -3
På fyra sättes bakre foten intill -4
Sidodteg höger -1
Vänster fot i kryss framför höger med tåstöd -2
Sidosteg vänster -3
Höger  fot i kryss framför vänster med tåstöd -4
Djup komplimang framåt 1-4 (bugning och nigning djupt 1-4, långsamt uppåt resning 1-4)
 

Allt upprepas men komplimangen göres mot partnern (stanna vända mot varandra)
 

Tur 2   Höger handfattning steg framåt på höger fot och höj armarna uppåt och se på varandra under armarna -1
Vänster tåstöd bakåt -2
Gå över med tyngden på vänster -1
Sänk armarna -3
Höger tåstöd framåt i golvet -4
Byt plats med bibehållen handfattning med tre steg 1-3
Bakre foten intill -4
Upprepas 1-4, 1-4
 
Tur 2 upprepas med vänster handfattning och börja med vänster fot 1-4, 1-4
Varefter paren står vända framåt
 
 
Tur 3   Kavaljer förflyttar sig sidledes höger bakom dam och damen förflyttar sig sidledes vänster framför kavaljer
Båda börjar på inre foten i sidosteg -1 -å
Tåstöd utåt till sida med andra foten 2-å
Steg bakom i kryss -3
Sidosteg
Snurra runt ett varv från varandra 3å-3å
Upprepas åt motsatt håll 1-4, 1-4
upprepas och sluta nära varandra med enkel handfattning (Under hela denna tur har kavaljer och dam ögonkontakt)
 
 
Tur 4   Steg bakåt med inre foten, vänd samtidigt mot varandra och för inre armarna bakåt -1
Tåstöd med yttre foten
Steg bakåt med yttre foten vänd ifrån varandra och armarna föres framåt och tåstöd med inre foten 2-å
Upprepas 3å, 4å
Tre gångsteg framåt 1å, 2å, 3å
Bakre foten sättes intill den främre
Djup komplimang mot partnern och tacka för dansen.
 
Tur 4 upprepas men komplimangen sker framåt mot fronten
 

 

 
    Inskriven precis så som jag har den nedtecknad / TB