MICKEYS POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Polka
Koreografi MariAnne Malmén, 1986
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning med ledig hand löst hängande, dubbel midjefattning
Steg Sidsteg, gångsteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mittTakt 1-2
Fyra sidsteg i dansriktningen

Takt 3-4
Fyra gångsteg runt var för sig ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Takt 9-12
Sidsteg i dansriktningen enligt mönster:
Sida - bakom - sida - framför - sida - bakom - sida - intill

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12 mot dansriktningen

Takt 17-18
Dubbel handfattning med utsträckta armar i axelhöjd, dam med höger höft vid sidan om kavaljers höger höft, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
Tre gångsteg + tåmarkering med utsträckt ben, inåt mot ringens mitt (kavaljer baklänges med utsträckt ben bakåt, dam framlänges med utsträckt ben framåt)

Takt 19-20
Tre gångsteg + tåmarkering med utsträckt ben, utåt från ringens mitt (kavaljer framlänges med utsträckt ben framåt, dam baklänges med utsträckt ben bakåt)

Takt 21-22
Upprepa takt 17-18

Takt 23-24
Tre gångsteg utåt från ringens mitt, på sista taktdelen vänder paret så att kavaljer får ryggen i dansriktningen, dam ansiktet i dansriktningen, bibehåll fattningen

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24 men i dansriktningen och mot dansriktningen. Avsluta, på sista taktdelen, med att vända upp så båda har ansiktet i dansriktningen och ta enkel handfattning

Takt 33-36
Enkel handfattning, fyra polkasteg i dansriktningen (vänd något mot varandra och från varandra)

Takt 37-40
Dubbel midjefattning, omdansning medsols, fyra polkasteg

Takt 41-44
Upprepa takt 33-36

Takt 45-48
Dubbel midjefattning, omdansning motsols, fyra polkasteg


Dansen börjar om