MIDSOMMARHAMBO

 

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo av Ingolf Gustavsson, Hällaryd i Blekinge
Koreografi Birger Kroon, Blekinge
Fattningar Se nedan
Steg Se nedan
Utgångsställning Sex par parvis i sluten ring, ringfattningTakt 1-2
Alla tar vänster och höger dalsteg

Takt 3
Kavaljer: Tar tre steg in i ring och tar kringelfattning
Dam: Vänder sig åt vänster och börjar dansa valssteg medsols, nypande i kjolen

Takt 4-8
Kavaljer: Dansar ett och ett halvt varv runt motsols med valssteg
Dam: Dansar ett halvt varv medsols och stannar snett bakom och till höger om sin egen kavaljer och vänder mot mitten

Takt 9-10
Samma som takt 1-2 men kavaljererna bildar port. Damerna nyper i kjolen

Takt 11
Kavaljer: Dansar två steg bakåt och ett ihop
Dam: Damerna dansar till höger om sin egen kavaljer in genom porten med tre steg

Takt 12-16
Damerna fortsätter att dansa ut genom nästa port och in genom nästa och sedan ut genom ytterligare en port för att sedan stanna utåtvända utanför kavaljerernas ring

Takt 17-18
Kavaljer: Tar vänster och höger dalsteg med ringfattning
Dam: Tar höger och vänster dalsteg utåtvända med ledig hand i sidan

Takt 19-24
Kavaljer: Dansar med vänster kors på framförvarande och ledig hand i sidan valssteg samt avslutar med att dansa ut på takt 23-24 till egen dam (Kavaljererna dansar då ett varv i dansriktningen)
Dam: Dansar med ledig hand i sidan hamboomdansning medsols ungefär ett varv. På takt 23-24 dansar damen valssteg (höger - vänster - höger, vänster - höger - vänster) fram till egen kavaljer
(O.B.S. Kavaljeren dansar ut till damen för att vidga ringen)

Takt 25-32
Vanlig hambo

Takt 33-48
Höger hands kedja till sjunde partner, därefter vändning med tumgrepp på en takt
Vänster hands kedja tillbaks till egen partner och dansar runt med tumgrepp (börja räkna egen som nummer ett)

Takt 49-56
Vanlig hambo

Takt 57-58
Stor ring, vänster och höger dalsteg

Takt 59-66
Dam: Dansar med två valssteg in i ringen och tar ringfattning
Kavaljer: Dansar två valssteg på stället och bildar en yttre ring med ringfattning
Därefter dansas dubbla ringar åt höger

Takt 67-68
Kavaljererna portar och dansar mot mitten två valssteg samtidigt som damerna dansar baklänges två valssteg genom porten.

Takt 69-70
Samma som 67-68 men omvänt (damen portar och kavaljeren backar)

Takt 71-72
Da
m: Vänder över höger axel dansar ut till utåtvänd ring.
Kavaljer: Dansar in mot mitten backar ut och lyfter damerna utåtvända.

Takt 73-80
Kavaljer:
Damlyft med valssteg åt vänster.

 

Detta är den "riktiga" versionen av Midsommarhambo. Efterom dansen kommer från Hällaryd i Blekinge i original borde den kanske heta så. Versionen från Hörby är en arbetskopia som cirkulerat lite vida omkring. Originalmusiken är en hambo gjord av Ingolf Gustavsson Hällaryd (spelman) som bad mig göra en hambo till denna.Samtidigt som dansen blev färdigställd fyllde en av våra dansare Kalle Olsson år. Då tillägnade vi honom denna dans. Dansen är c:a 10 år gammal. (1999)
Danshälsningar från Birger