MIDSOMMARVALSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Ringfattning, valsfattning, kedja
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattningTakt 1-8
Åtta valssteg mot dansriktningen

Takt 9-16
Åtta valssteg i dansriktningen

Takt 17-20
Två valssteg mot ringens mitt
Två valssteg utåt från ringens mitt, tillbaka

Takt 21-24
Släpp fattningen
Dam: Två valssteg mot ringens mitt
Två valssteg utåt från ringens mitt, tillbaka
Kavaljer: Står på stället

Takt 25-28
Upprepa takt 17-20

Takt 29-32
Släpp fattningen
Kavaljer: Två valssteg mot ringens mitt
Två valssteg utåt från ringens mitt, tillbaka
Dam: Står på stället

Takt 33-36
Upprepa takt 17-20

Takt 37-40
Ingen fattning
Dam: Fyra valssteg motsols runt sin kavaljer
Kavaljer: Markerar med handklappningar

Takt 41-44
Upprepa takt 17-20

Takt 45-48
Ingen fattning
Kavaljer: Fyra valssteg medsols runt sin dam
Dam: Markerar med handklappningar

Takt 49-64
Höger- och vänsterhandskedja till nummer åtta (räkna ett på egen partner, kavaljer i dansriktningen, dam mot dansriktningen). Två valssteg på varje byte (byt på udda steg)

Takt 65-80
Valsfattning, omdansning medsols, sexton valssteg (med den nya partnern)

Dansen börjar om