MIGNONVALS eller SPINN SPINN

Danstyp Vals
Ursprungsland Finland
Musik Spinn-spinn eller vanlig vals
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Enkel handfattningTur 1 A Takt 1-2 Alternativ 1
Kavaljeren för höger fot med tån i golvet i kors över den vänstra foten, samtidig som kroppen vrids något åt vänster, därefter förs vänster fot med tån i golvet i kors över den högra, och kroppen vrids åt höger. Damen utför samma rörelser, men med motsatt fot.

Takt 1-2 Alternativ 2
Ett valssteg från varandra och ett valssteg mot varandra.

Tur 1 B Takt 3-4
Släpp handfattningen, två valssteg ett varv runt var för sig. (Kavaljer motsols, dam medsols).

Takt 5-8
Upprepa tur 1A och 1B

Tur 2 A Takt 9-10
Valsfattning, två sidsteg i dansriktningen.
Kavaljeren börjar på vänster och damen på höger fot.

Tur 2 B Takt 11-12
Utföres som tur 2 A, mot dansriktningen

Tur 3 Takt 13-16
Valsfattning, fyra valssteg två varv medsols runt.

Dansen upprepas.