MILLENNIESNOA

 

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Snoa efter Hans, redigerad av Bertil Nilsson, eller valfri snoa
Koreografi Sylva och Bertil Nilsson
Fattningar Enkel midjefattning, enkel handfattning, valsfattning i omdans i tur 2 och 4, hambofattning i omdans i tur 1 och 3
Steg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning

 

Tur 1
(16 takter)
Med enkel midjefattning, fyra gångsteg 12 snoasteg runt

 

Tur 2
(32 takter)
Båda placerade framåt i dansriktningen, två polkasteg från varandra, kavaljer snett bakåt, dam snett framåt som i ett ruter ess och kavaljer möter upp dam bakom, damen möter upp framförvarande kavaljer.
Kavaljer med vänster hand i damens högra, fyra steg medsols runt damen, (kroppen framåt i dansriktningen) dam förflyttar sig något till vänster och tillbaka och vänder upp motsols på fjärde steget, därefter åtta snoasteg tillsammans runt.

Upprepas

 

Tur 1
(16 takter)
En gång

 

Tur 3
(32 takter)
Enkel handfattning, tre gångsteg i dansriktningen och komplimang på fjärde, tre steg bakåt, kavaljer vänder ryggen i dansriktningen mot dam på fjärde taktdelen, gör komplimang och på fyra steg går mot dansriktningen bakom egen dam, till vänster om dam 2, till vänster om dam 3, rundar henne medsols (dam möter upp kavaljer) avslutar med fyra snoasteg runt

Upprepas

 

Tur 1
(16 takter)
En gång

 

Tur 4
(32 takter)
Med enkel handfattning, två gångsteg framåt, släpp handfattningen, ett polkasteg från varandra med foten i kors bakom, två gångsteg framåt och ett polkasteg mot varandra med foten i kors bakom, kavaljer fattar med vänster hand damens högra samtidigt som damen går ett varv motsols runt kavaljer på fyra steg med kroppen i dansriktningen, kavaljer underlättar för damen genom att gå två steg höger och tillbaka och avslutar med fyra snoasteg tillsammans

Upprepas

 

Tur 1
(16 takter)
En gång

 

Ovanstående är en exakt avskrift av Sylva och Bertils egen beskrivning/TB