Ver 2. 2008-11-04
2008-10-05

Min Carl-Gustaf

Danstyp

Vals

Ursprungsland

Sverige

Musik

Oh, min Carl-Gustaf med Kjerstin Dellert, BAO

Koreografi

Anita Broddersson och Göte Eriksson

Fattningar

Valsfattning, enkel handfattning

Steg

Valssteg, dalsteg, Billy Bayousteg, sida-bakomsteg

Utgångsställning

Parvis i öppen ring med valsfattning
 
Intro   Fyra vals runt medsols och fyra vals runt motsols.
 
Tur 1  

Enkel handfattning: Fyra öppna vals i dansriktningen,
en parisersväng  på tre valssteg med drivning i dansriktningen  (kav motsols dam medsols),
samla på fjärde takten och tag valsfattning (kav med ryggen mot ringens mitt)
vagga ett steg in mot ringen mitt och ett steg ut igen, ett valssteg i sidled i dansriktningen och ett valssteg i sidled mot dansriktningen,
fyra vals runt medsols.
 

Tur 2  

Enkel handfattning: Två dalsteg- från och mot varandra och ett tresteg i dansriktningen,
två dalsteg- mot och från varandra och ett tresteg i dansriktningen,
två dalsteg- från och mot varandra, fyra vals runt medsols och fyra vals runt motsols.
 

Mellanspel   Fyra vals runt medsols
 
    Tur1 - Tur 2
 
Tur 3  

Valsfattning med sidan i dansriktningen: Ett bayousteg i dansriktningen och ett mot dansriktningen,
sidsteg enlig mönster: sida-bakom-sida-framför-sida-bakom,
fyra vals runt medsols.

Tur 3 upprepas.
 

    Tur 1 - Tur 2 - Tur 2
 
Avslutning   Fyra vals medsols, två vals motsols och dam under arm på två valssetg.
 
    Turordning: Intro-1-2-MS-1-2-3-3-1-2-2-Avslutning
 
   

www.acla.se 2008-10-05. Rev. 2008-11-04