MONICA'S SNOA

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Bjørnar Haugen's "Tex Man", från Durspelsduell med Lars Karlsson eller valfri snoa
Koreografi Jan-Olof Stiller
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, snoafattning
Steg Gångsteg, snoasteg, bayousteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Två gångsteg med början på ytterfot, därefter ytterfot tå framåt, markera och ytterfot intill innerfot.

Upprepa ytterligare två gånger

Parisersväng på fyra gångsteg

Upprepa hela tur 1

Markering med ytterfoten (Slopas då "vanlig" snoa spelas)

Tur 2 Kavaljer går med fyra gångsteg ett varv medsols framför dam som samtidigt går ett varv motsols, paret har då bytt plats (kavaljer på utsidan)

Gå fyra gångsteg i dansriktningen med enkel handfattning.

Kavaljer går med fyra gångsteg medsols bakom dam som samtidigt går ett varv motsols, paret har bytt plats tillbaka kavaljer på insidan)

Gå fyra gångsteg i dansriktningen med enkel handfattning.

Tur 3 Snoafattning. Omdansning 16 snoa (8 varv)

Tur 4 Dubbel handfattning.
Ett bayousteg i dansriktningen och ett bayousteg mot dansriktningen
Parisersväng på fyra gångsteg.

Upprepa tur 4

Markering med ytterfoten (Slopas då "vanlig" snoa spelas)

Upprepa tur 1-4

Dansen avslutas med tur 1 och komplimang.

Dansen tillägnad min lagvigda Monica.
Jan-Olof Stiller, tel: 0303-22 93 78, mobil.: 0706-76 07 42

Originalbeskrivningen daterad 1997 11 14