MORMORSYRA

Danstyp Polka, snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Taktfast snabb snoa (t.ex. Fantasisnoa av Kjell Andersson)
Koreografi Inga-Britt och Sven Nilsson, SchottiSJiggarna, Hässleholm
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning
Steg Polkasteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-2
Fyra gångsteg i dansriktningen, vänd upp mot varandra på fjärde steget

Takt 3-4
Ett polkasteg på stället + ett polkasteg med vändning motsols och sidbyte (kavaljer till ytterring, dam till innerring)

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4 men mot dansriktningen

 

Tur 2 Takt 9-10
Ingen fattning
Kavaljer: Fyra gångsteg, ett varv runt motsols
Dam: Fyra gångsteg, ett halvt varv runt medsols (får ryggen i dansriktningen)

Takt 11-12
Dubbel handfattning, tre gångsteg i dansriktningen (damen baklänges) + ett översteg (tåmarkering) på vilket dam vänder ansiktet i dansriktningen

Takt 13-14
Dubbel handfattning
Kavaljer: Tre gångsteg mot dansriktningen + ett översteg (tåmarkering)
Dam: Tre gångsteg + ett översteg med samtidig vridning motsols under kavaljers höger och egen vänster arm och det andra armparet bakom damens rygg (rörelsen sker mot dansriktningen)

Takt 15-16
Dubbel handfattning
Kavaljer: Två polkasteg i dansriktningen
Dam: Ett polkasteg i dansriktningen + ett polkasteg med vändning medsols under kavaljers högra arm

 

Tur 3 Takt 17-18
Ingen fattning, fyra gångsteg, ett varv runt var för sig ("parisersnurr", kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 19-20
Ingen fattning, fyra gångsteg med vridning motsols och platsbyte (kavaljer framför damen till ytterring, dam bakom kavaljeren till innerring, möts rygg mot rygg)

Takt 21-22
Valsfattning, omdansning motsols, mot dansriktningen (avigt), två polkasteg, vänd.....

Takt 23-24
Valsfattning, omdansning medsols, fyra snoastegUpplysningar om dansen 0451-131 72