MUNCHNER POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning
Steg Sidsteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mittTakt 1
Två sidsteg i dansriktningen

Takt 2
Två sidsteg mot dansriktningen

Takt 3
Fattningen släppes, klappa en gång på egna lår och en gång i egna händer

Takt 4
Klappa tre gånger mot partners händer

Takt 5-6
Upprepa takt 1-2

Takt 7-8
Kavaljer: Fyra gångsteg i en båge motsols, till bakomvarande dam
Dam: Fyra gångsteg medsols runt och möter framförvarande kavaljer


Dansen börjar om