NATTVALS

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals
Koreografi Henrik Persson, Arkelstorps GDG
Fattningar Valsfattning (i hela dansen)
Steg Valssteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, damen med ryggen i dansriktningenTur 1 Takt 1-2
Två valssteg i dansriktningen

Takt 3-4
På två valssteg dansar paret ett halvt varv medsols

Takt 5-6
Ett valssteg mot dansriktningen och ett i dansriktningen

Takt 7-8
Upprepa takt 3-4

Takt 9-16
Omdansning, fyra varv medsols på åtta valssteg

 

Tur 2 Takt 17-20
Två sidsteg inåt och två utåt

Takt 21-24
Omdansning, två varv medsols på fyra valssteg

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24

Dansen börjar om


Dansen tillkom natten mellan den 12:e och 13:de februari 1999