NIGPOLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Valsfattning (i hela dansen)
Steg Gångsteg, polkasteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, båda vända i dansriktningenTakt 1
Två gångsteg i dansriktningen, nigning på andra steget

Takt 2-3
Omdansning medsols, två polkasteg (ett varv)

Takt 4
Omdansning medsols, två snoasteg (ett varv)

Dansen börjar om


Dansen utförd av ett par dansare på Ransätersstämman 1987 07 06, dansades sedan i Oskarshamn