Noas-Schottis

Danstyp

  Schottis

Ursprungsland

  Sverige

Musik

 

Snoa i lagom takt (Dansen tar 96 takter)

Koreografi

  "Skogsmulle" Rose-Marie

Fattningar

 

Framhandsfattning, Enkel HF, Snoa F, Polka F

Steg

 

Schottissteg, Gångsteg, Snoasteg, Polkasteg

Utgångsställning

   
     

Tur 1

 

Tur: 1 = Framhandsfattning
1 Schottissteg fram i DR

Byt plats på 1 Schottissteg. Kav under arm framför dam.

Parisersväng på 4 steg tillbaka på plats dam framför kav.
2 Schottissteg i DR

4 snoa runt (sluten fattning)
 

Turen upprepas

 

Tur 2  

Tur 2: = alltid bara 1 gång
1 schottissteg från varandra och 1 schottissteg mot varandra
4 snoa + 2 polka runt
 
Tag enkel handfattning
2 schottissteg framåt i DR och 2 schottissteg bakåt (backa)
1 schottissteg från varandra och 1 schottissteg mot varandra
4 snoa + 2 polka runt
 

Tur 3

 

Tur 3 = Kedjan (räkna egen som nr 1)
4 schottissteg fram till nr 4 (kav i DR, dam mot DR)
2 polka + 4 snoa
 runt

Turen upprepas
 

 

 

Dansen dansas enligt turodning: 1-2-3-2-1-3

 

 

 

Den 24 feb - 08
Svingens i Malmö fick denna dansen som kursdans av:
"SkogsMulle" Ros-Marie. Hemmasnickrad 25 mars-07
Då klockan skulle ändras 1 timme

Min mailadress
= cultis.mulle@hotmail.com