NOLLAREN

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning
Steg Fotombytessteg, gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, damen med ryggen i dansriktningen
       
Tur 1 Takt 1-2
Två gångsteg och ett fotombytessteg i dansriktningen (damen backar), paret vänder om på fotombytessteget

Takt 3-4
Upprepa takt 1-2 (kavaljeren backar)

Takt 5-8
Omdansning medsols, två fotombytessteg och fyra snoasteg
 

Tur 2 Takt 9-10
Enkel handfattning, två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 11-12
På fyra gångsteg byter paret plats, damen vänder under kavaljerens högra hand, kavaljeren går bakom damen till andra sidan

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12 mot dansriktningen
 

Tur 3 Takt 17-20
Valsfattning, omdansning motsols, fyra fotombytessteg

Takt 21-24
Valsfattning, omdansning medsols, åtta snoasteg
 

Tur 4 Takt 25
Med sida i dansriktningen, snabba steg - sida-intill, sida-intill

Takt 26
Sida-översteg (släpande)

Takt 27-28
Upprepa takt 25-26

Takt 29-32
Omdansning medsols, två fotombytessteg och fyra snoasteg

 

Uppteckning Inga-Britt och Sven Nilsson, SchottiSJiggarna, Hässleholm