NORDSTASVÄNGEN

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Polka
Koreografi Bertil Nilsson, Motionsföreningen Hoppet, 17 oktober 1994
Fattningar Enkel handfattning framför (kavaljer vänster, dam höger), valsfattning
Steg Polkasteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ringTur 1 Fyra steg runt i parisersväng, klapp i egna händer på taktdel 2 och 4.
Två polkasteg medsols, fyra snoasteg runt och två polkasteg motsols.

Upprepas

Tur 2 Med kavaljers vänster hand i damens höger hand dansar kavaljer ett varv motsols under egen vänster hand på två steg och avslutar med två steg i dansriktningen
Damen dansar samtidigt två steg i dansriktningen på första två taktdelarna och under sin egen höger arm på två steg medsols de sista två taktdelarna
Kavaljer dansar därefter på fyra steg två parisersnurrar motsols under egen vänster arm medan damen dansar fyra steg i dansriktningen
Avsluta med två polkasteg och fyra snoasteg runt tillsammans med valsfattning

Upprepas


Dansen tillägnad Nordstasvängen i Göteborg 10-års jubileum den 25 februari 1995