"NORSKEN"
valsvariant från Rogsta

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige (Hälsingland)
Musik Valfri gammalvals
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, gammal valsfattning
Steg Valssteg, med betoning på första taktdelen.
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning

 

Utförande Takt 1-2
Med enkel handfattning och med ledig hand i sidan, samt med början på den yttre foten, dansas ett valssteg något från varandra. Ytterligare ett valssteg något mot varandra.

Takt 3-4
Sedan släpper man handfattningen, och snor ett varv, kavaljeren motsols och damen medsols. Snurren utföres under två valssteg, alltså två takter.

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Takt 9-16
Gammal valsfattning, omdansning medsols eller motsols (valfritt) åtta valssteg

Därefter omtages dansen från början igen.

 

Meddelare Johan Johansson Såghede, Rogsta. Han är född 1896. Gustav Westner, Djuphed, Hudiksvall. Han är född samma år, 1896.

 

Upptecknad I december månad 1976 av Knuth Lehman, Rogsta