NORSK JIG eller KANON POLKA

Danstyp
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar
Steg Gångsteg, sidgaloppsteg, en stamp-klappvariant
Utgångsställning Många dansare i ring, ej parvis.


Alla räknas in på följande sätt: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, osv tills alla har fått ett nummer. (Det gör inget om två lika nummer kommer bredvid varandra)

Både dam och kavaljer börjar på vänster fot.

Tur 1 Fyra gångsteg in mot ringens mitt
Fyra gångsteg tillbaka ut igen
Fyra gångsteg in mot ringens mitt
Fyra gångsteg tillbaka ut igen

 

Tur 2 Åtta sidgaloppsteg medsols (mot dansriktningen)
Åtta sidgaloppsteg motsols (i dansriktningen) tillbaka till plats

 

Tur 3 En stamp med höger fot
En klapp i egna händer

Detta upprepas sju (7) gånger

Dansen börjar om

 

Dansen skall dansas i kanon och går då till på följande sätt:
Tur 1 Alla 1:or börjar med tur 1

 

Tur 2 Alla 1:or dansar tur 2
Alla 2:or dansar tur 1

 

Tur 3 Alla 1:or dansar tur 3
Alla 2:or dansar tur 2
Alla 3:or dansar tur 1

 

Tur 4 Alla 1:or dansar tur 1
Alla 2:or dansar tur 3
Alla 3:or dansar tur 2

 

OBS: Sidgaloppstegen måste dansas utanför ringen för att inte kollidera med dansare som går in mot ringens mitt i tur 1

När man tycker att man dansat färdigt går det till så att när 1:orna kommer till tur 3 då fortsätter man att stampa och klappa, 2:orna och 3:orna gör likadant. När alla klappar då vet musiken att man dansat färdigt och kan avsluta musiken.