NORSK PARISERPOLKA

Danstyp Snoa
Ursprungsland
Musik Pariserpolka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, hambofattning eller liksidig fattning.
Steg Gångsteg, fotombytessteg, snoasteg, tåmarkering
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Enkel handfattningTur 1 Takt 1-8
Tre gångsteg i dansriktningen + tåmarkering. Med bibehållen fattning, vänd ett halvt varv mot varandra, (kavaljer medsols, dam motsols) Tre gångsteg mot dansriktningen + tåmarkering. Med bibehållen fattning, vänd ett halvt varv mot varandra, (kavaljer motsols, dam medsols), två fotombytessteg i dansriktningen. Tag liksidig eller hambofattning och dansa fyra snoasteg två varv runt.

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Tur 2 Takt 17-24
Släpp fattningen och låt armarna svänga fritt med i dansen. Runt var för sig tre gångsteg + tåmarkering samt handklapp (kavaljer motsols, dam medsols). Tillbaka med tre gångsteg + tåmarkering samt handklapp (kavaljer medsols, dam motsols) Två fotombytessteg i dansriktningen. Tag liksidig eller hambofattning, fyra snoasteg två varv runt.

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24

Tur 3 33-40
Dubbel handfattning. Lyft främre armarna något (kavaljer vänster, dam höger) och vänd från varandra under armarna på tre gångsteg + tåmarkering. ("pannkaksvändning"). Tillbaka på tre gångsteg + tåmarkering. ("pannkaksvändning"). Två fotombytessteg i dansriktningen, tag liksidig eller hambofattning, fyra snoasteg två varv runt.

Takt 41-48
Upprepa tur 33-40

Tur 4 49-56
Dubbel handfattning och armarna utsträckta åt sidorna ställer sig kavaljer och dam vid sidan om varandra, kavaljer med ansiktet och damen med ryggen i dansriktningen. Tre gångsteg i dansriktningen + tåmarkering. Därefter vänder kavaljeren ett halvt varv medsols, samtidigt svänger han damen ett kvarts varv motsols under armen, dansar tre gångsteg tillbaka + tåmarkering. (Efter denna tur står paret med armarna i kors). Kavaljer släpper fattningen med vänster hand, (håller kvar höger), vänder ett halvt varv motsols. Två fotombytessteg motsols och snurra damen medsols under armen. (två varv på fyra gångsteg) Tag liksidig eller hambofattning och dansa fyra snoasteg två varv runt.

Takt 57-64
Upprepa takt 49-56

Tur 5 65-67
Enkel handfattning. Kavaljer går tre gångsteg i dansriktningen + tåmarkering samtidig snurrar damen medsols ett varv under kavaljerens högra arm på tre gångsteg + tåmarkering. Därefter går damen på tre gångsteg + tåmarkering ett varv motsols under kavaljerens högra arm. Kavaljer kan då antingen backa med tre gångsteg + tåmarkering eller vända medsols ett halvt varv mot dansriktningen och gå tre gångsteg + tåmarkering. Därefter på två fotombytessteg dansar kavaljer framåt i dansriktningen, samtidig som damen snurrar två varv på fyra gångsteg (medsols) under kavaljers högra arm. Tag liksidig eller hambofattning och dansa fyra snoasteg två varv runt.

Takt 73-80
Upprepa takt 65-72

Om man vill variera tur 5 kan kavaljeren snurra under armen i stället.


SAMMANFATTNING

Tur 1 Tre gångsteg fram + tåmarkering på fjärde steget, vänd. Likadant tillbaka. = Takt 1-4. Vänd, Två fotombytessteg fram, fyra snoasteg två varv runt = Takt 5-8.
Upprepa 1-8.


Tur 2 Kavaljer motsols och dam medsols runt, tre gångsteg + tå- markering, likadant tillbaka. = Takt 9-12. Två fotombytessteg fram, fyra snoasteg två varv runt = Takt 13-16.
Upprepa 9-16.


Tur 3 Pannkaksvändning i dansriktningen. Tre gångsteg + tåmarkering Pannkaksvändning mot dansriktningen. Tre gångsteg + tåmarkering. = Takt 17-20 Två fotombytessteg fram, fyra snoasteg två varv runt = Takt 21-24.
Upprepa 17-24.


Tur 4 Damen baklänges, kavaljer framlänges. Tre gångsteg + tåmarkering = Takt 25-26. Likadant medsols, sväng damen under armen ett kvarts varv = Takt 27-28. Enkel handfattning. Kavaljer två fotombytessteg i dansriktningen och damen två varv medsols under armen = Takt 29-30. Fyra snoasteg två varv runt = Takt 31-32.
Upprepa 25-32.


Tur 5 Kavaljeren tre gångsteg framåt + tåmarkering, snurrar samtidigt damen ett varv medsols = Takt 33-34. Vänd medsols och snurra dam ett varv motsols = Takt 35-36. Två fotombytessteg framåt och snurra damen två varv medsols = Takt 37-38. Fyra snoasteg två varv runt = Takt 39-40.
Upprepa 33-40.Översättning av beskrivningen i boken "Norske folkdanser" 5:e utgåvan