NORSK POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland Norge
Musik Lugn polka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-2
Med början på yttre foten tages tre steg framåt, 1 - 2 - 3, och vändning helt om mot varandra och byte av handfattning - 4.

Takt 3-4
Dito åt motsatt håll.

Takt 5-6
Tre steg framåt vända mot varandra och tag ett steg mot varandra på inre foten och fatta sluten fattning nr 1 (valsfattning) 1 - 2 - 3 - 4.

Takt 7-8
Omdansning med fyra snoasteg 1 - 4.


Dansen är snarlik Svingen