NORSK RÖJLÄNDER

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis spelad i lågt tempo
Koreografi
Fattningar Se nedan
Steg Schottissteg med svikt, mjuka gångsteg
Utgångsställning Dansas av två par, det ena framför. Handfattning både med inner- och ytterhänderna i "fyrkant"Takt 1-2
Två schottissteg i dansriktningen

Takt 3-4
Främre paret: Släpp fattningen med innerhänderna, fyra gångsteg
Kavaljer: Utåt vänster - bakåt - inåt och tar åter fattning med innerhanden
Dam: Utåt höger - bakåt - inåt och tar åter fattning med innerhanden
Bakre paret: Bibehållen fattning, fyra gångsteg i dansriktningen
(Främre paret bildar nu bakre par och bakre paret bildar nu främre par)

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Dansen omtages tills musiken slutar


Dansad bl.a. i Lima och Transtrand.
Upplysningar om dansen lämnad av Hanna Hansson,  f. 1883, Transtrands ålderdomshem och Karolina Persson,  f. 1895, Rörbäcksnäs, Lima
Upptecknad av Ingvar Norman, Säter, 1970.

Se även Fyrmanna-schottis, tur 1