NYA MÅNVALSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Nya Månvalsen, Benny Anderssons orkester
Koreografi Lars Sundberg, Säffle-Åmåls Gammaldansare
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, vända mot mitten


Tur 1

Stor ring, två valssteg mot mitten, två tillbaka.
Stor ring, fyra valssteg mot dansriktningen

Stor ring, två valssteg mot mitten, två tillbaka.
Stor ring, fyra valssteg i dansriktningen
 

Tur 2   Parvis i dansriktningen med enkel handfattning. Öppen vals från- och mot varandra
Pariservändning på två valssteg

Omdansning, sex valssteg med valsfattning. På fyran kan man lyfta lite från golvet

Pariservänd på två valssteg. Valsfattning, omdansning fyra valssteg motsols. (På valssteg tre och fyra öppnar paret upp för att komma upp på ring - gäller endast här)
 

 
Tur 1   Tur 2
 
 
Tur 3   Damen står med ryggen i dansriktningen, kavaljeren i dansriktningen.
Slingra ett valssteg snett åt höger - ett valssteg snett åt vänster förbi egen partner
Slingra ett valssteg snett åt vänster - ett valssteg snett åt höger förbi nummer två
Omdansning på fyra valssteg med nummer tre
 
Upprepa slingerturen
 
 
Tur 1   Tur 2   Tur 2   Tur 3
 
 
    Dansen uppförd första gången på Säffle-Åmåls Gammaldansare träning i januari 2002
 
 
    Beskrivningen är exakt avskrift från originalet erhållet av koreografen / TB