NYÅRSVALSEN

Danstyp
Ursprungsland
Musik Anniversary Song med Brave Combo
Koreografi
Fattningar
Steg
Utgångsställning Fyra par i fyrkant


A1 1-16   Ringfattning, steg in och ut - vänsterdamen över till kavaljerens högra sida.
Upprepas tre (3) gånger
 
 
  17-32   Enkel handfattning med egen partner. Valsfiguré från och mot - damen under armen - vals till motsatt sida av uppställningen.
Upprepas hem till plats
 
 
B1 1-32   Damerna höger hands stjärna 3/4 varv 4 takter - vänster runt med kavaljeren 4 takter
Upprepas tre (3) gånger hem till plats
 
 
A2 1-16   Kavaljererna in i mitten. Höger hand på framförvarandes skuldra, 1 1/2 varv medsols runt på sex steg - damerna 1/2 varv runt motsols på utsidan.
Platsbyte vänster i vänster med egen på två steg.
Damerna in i mitten, höger hand på framförvarande skuldra 1 1/2 varv - kavaljererna 1/2 varv motsols på utsidan. Tillbaka på utgångsplats.
Kavaljeren tar emot damen med höger hand och vänder henne under armen.
 
 
  17-32   Höger hands kedja halvvägs runt uppställningen fram till egen - höger i höger runt.
Upprepas hem till plats
 
 
B2 1-32   Kavaljererna samma figur som damerna i B1 1-32 men med vänster hands stjärna och höger runt med damerna
 
 
A3 1-32   Samma som A1 1-32
 
 
 
      Ulf Carlsson, 2002 12 30