OH!

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Blue Star 3-1560
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Fotombytessteg, gångsteg, balancesteg, sidsteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis  öppen ring, enkel handfattningTur 1
(hela turen med enkel handfattning)
Takt 1-4
Fyra fotombytessteg i dansriktningen

Takt 5-6
Tre gångsteg i dansriktningen + bensvängning (med innerfoten) framåt

Takt 7-8
Tre gångsteg baklänges, mot dansriktningen + en kort paus

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

 

Tur 2 Takt 17
Enkel handfattning, vända i dansriktningen, ett balancesteg i sidled, från varandra

Takt 18
Enkel handfattning, vända i dansriktningen, ett balancesteg i sidled, mot varandra

Takt 19-20
Ingen fattning, vända i dansriktningen, sidsteg från varandra enligt mönster:
Sida - bakom - sida - bensväng framför

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20 åt motsatt håll och med motsatt fot

 

Tur 3 Takt 25-28
Valsfattning, omdansning medsols, fyra polkasteg

Takt 29-32
Enkel handfattning, fyra långsamma gångsteg i dansriktningen (räkna till två på varje steg = ett steg på varje takt)

Dansen börjar om


Beskrivningen hämtad från "Danser från när och fjärran" 5,e upplagan